Vergoedingen

Mijn behandelingen worden vergoed door de aanvullende zorgverzekering.

Wanneer je een factuur hebt ontvangen stuur je die zelf naar je zorgverzekering en ontvang je terug waar  je recht op hebt.

Fasciawerk valt onder fysiotherapie. Ik ben aangesloten bij het KNGF en CKR. Ik werk zonder contractering met zorgverzekeraars. Dat maakt dat je goed moet kijken hoe je vergoeding geregeld is want de vergoeding in een restitutiepolis is meestal gunstiger dan een naturapolis.

Het tarief is 30 euro voor 30 minuten

Voor Cranio ben ik aangesloten bij LVNT. Daarmee vergoeden de meeste verzekeraars (een deel van) de behandeling. Kijk zelf eerst in je polisvoorwaarden; bij sommige verzekeraars hoort cranio bij alternatieve geneeswijzen, bij andere valt het onder beweegzorg.

Tarieven zijn:

45 euro voor 30 minuten;

65 euro voor 45 minuten en 85 euro voor 60 minuten